COMENIUS PROJECT - the second year of the project

01/10/2012 08:46

 

Partners from Poland, Hungary, Spain and Turkey visited our school 6 to 10 October 2011. In the same time also arrived a bus with about 20 children who were housed in Czech families. Pupils attended lessons with their Czech friends, they had handicraft workshops together and went for a trip to the mining museum in Landek, to a mountain Radhošť and Pustevny. Trips and meetings were also attended by our teachers, who accompanied foreign colleagues.  The next meeting was scheduled to partner schools on 17-20 April 2012 in Spain, five teachers from our school had the opportunity to attend lessons in a school that has fewer children than ours in total, but they are taught in four different villages. We could also visit the magical city ​​of Cuenca,  a UNESCO heritage site. Here the final details were agreed to the final meeting and participants specified the activities that were necessary to proceed or complete. In May translations and illustrations for fairy tales in a bilingual book of fairy tales were completed and the dramatization of selected stories were rehearsed.

Final meeting of project participants was held from 4 to 6 June 2012 in Poland, but the final performance took place was 5th June in KASS Český Těšín  where three tales were shown - Little Shack (3rd class, Mrs Placzková), Little Red Riding Hood (class 5, Mrs Pospěchová), Cinderella (English conversation class, Mrs Bujoková) and accompanied with children playing flutes and guitars and an instrumental group under the supervision of Mrs Grochalova and Mr Kaleta. Performances were enjoyed in the morning by project partners, the public and schools, and parents and classmates in the afternoon, videos were recorded. At the last meeting there were also presented bilingual books titled From A Fairytaleto a Fairytale. We hope that the project has brought children and teachers a lot of new experiences and friends.  Karin Bujoková

 

PROJECT COMENIUS - druhý rok projektu

Partneři z Polska, Maďarska, Španělska a Turecka navštívili naši školu 6.–10.10.2011. Z Maďarska přijelo autobusem také cca 20 dětí, které byly ubytovány v českých rodinách. Žáci se zúčastnili výuky se svými českými kamarády, měli společné rukodělné dílny, absolvovali také výlet do hornického muzea v Landeku a výlet na Pustevny a Radhošť. Výletů a setkání se zúčastnili také naši učitelé, kteří měli možnost konverzovat se zahraničními kolegy. Další setkání partnerských škol bylo naplánováno na 17.-20.4.2012 ve Španělsku, z naší školy se zúčastnilo 5 učitelů, kteří měli možnost poznat výuku ve škole, která má méně dětí než naše, ale vyučují se na celkem čtyřech školách a mohli navštívit kouzelné město Cuenca, které je památkou UNESCO. Zde byly dohodnuty poslední detaily k závěrečnému setkání a upřesněny aktivity, které bylo třeba pořídit nebo dokončit. V květnu byly dokončeny překlady a ilustrace k pohádkám v dvojjazyčné knize pohádek a také dramatizace vybraných pohádek. Závěrečné setkání účastníků projektu proběhlo ve dnech 4.-6.6.2012 v Polsku, ale závěrečné přestavení proběhlo 5.6. v budově KASS Střelniční ul. v Č.Těšíně, kde byly předvedeny tři pohádky – Little Shack (Boudo, budko, 3.třída, p.uč. Placzková), Little Red Riding Hood (Červená Karkulka, 5.třída, p.uč.Pospěchová), Cinderella (Popelka, anglická konverzace, p.uč.Bujoková) a jako doprovod vystoupily děti s flétnami pod vedením p.uč.Grochalové a instrumentální soubor a kytary pod taktovkou p.uč.Kalety za hudebního dozoru p.uč.Kluze. Představení se líbilo jak dopoledne partnerům projektu, veřejnosti a školám, tak i odpoledne rodičům a spolužákům, byla pořízena videonahrávka. Na posledním setkání byly také předány dvojjazyčné knihy pohádek s názvem From a Fairytale to A Fairytale. Doufáme, že projekt přinesl dětem i učitelů spoustu nových zážitků a zkušeností. Karin Bujoková